Polityka prywatności

Spółki Grupy Leadenhall przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółki Grupy Leadenhall zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.).

Spółki Grupy Leadenhall zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w Serwisie Leadenhall swoje dane osobowe dobrowolnie.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Spółki Grupy Leadenhall przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody.

Spółki Grupy Leadenhall zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez wysłanie informacji na adres kontakt@leadenhall.pl

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług Spółek Grupy Leadenhall, prosimy przesyłać na adres Leadenhall Insurance S.A. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.

Informacje zamieszczone w Serwisie Leadenhall nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem ofert generowanych za pomocą systemu transakcyjnego i tylko w zakresie wyraźnie wynikającym z wygenerowanych dokumentów dotyczących indywidualnie oznaczonej oferty.