O nas
Lloyd's
Produkty
Dla pośredników

Polityka fair play

Innowacyjna strategia dystrybucji ubezpieczeń wymaga przedefiniowania zasad współpracy z pośrednikami. Sposób postępowania Leadenhall został opisany w naszej polityce fair play...

więcej

Ubezpieczenia D&O

Członkowie zarządu spółki kapitałowej ponoszą odpowiedzialność osobistą, całym swoim majątkiem, za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji...

więcej